Tato stránka používá soubory cookie. Ty jsou nutné k provozu nákupního košíku a k nastavení jazyka. OK
 
Porcelain Doll

dámská móda

GDPR a Ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Petra Vyoralová IČO 87685906 (dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Petra Vyoralová, Nádražní 1400, 76502 Otrokovice
  email: porcelaindoll@email.cz
 • Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:
 • Vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);
 • Plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;
 • Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.
 • Poskytování přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení a newsletterů. (pouze e-mail)
Přičemž lze uzavřít objednávku a neodebírat newsletter, stejně jako odebírat newsletter i bez předchozí objednávky.

4. Doba uchovávání osobních údajů

 • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu;
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 • Při odebírání newsletteru je doba neomezená - dokud sami odběr nezrušíte. Pak jsou vaše údaje vymazány z databáze.

5. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:
 • Gransy, s.r.o (poskytovatel webhostingu)
 • Česká pošta, s.p. (doručovací služba)
 • Zásilkovna s.r.o (doručovací služba)

6. Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně máte právo:
 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení (newsletteru)
 • na přístup ke svým osobním údajům
 • na opravu osobních údajů
 • na vymazání osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování
 • na přenositelnost údajů
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: porcelaindoll@email.cz
 • podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů

7. Zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Cookies

 • Cookies používané touto stránkou zajišťují pouze nezbytné funkce chodu e-shopu.
 • Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

  NázevÚčelExpiracePřístup k informacím
  cookZobrazení spodní lišty - oznámení o cookies.

  1 - nezobrazovat
  1 rokcookie z našeho webu
  langNastavení jazyka.

  0 - česky, 1 - anglicky
  neomezenocookie z našeho webu
  kosikCelková cena věcí v košíku.

  číslo, např. 1500
  neomezeno, maže se po dokončení objednávkycookie z našeho webu
  kosikveci1Seznam věcí v košíku.

  dle vzoru: kód zboží ~ velikost ~ typ
  např. pd160203~m~01 modrá / blue
  neomezeno, maže se po dokončení objednávkycookie z našeho webu

9. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Též přihlášením do odebírání newsletteru potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 25.11.2020

Sledujte Porcelain Doll přes:
PD on Facebook PD Pierrette on Blogspot PD on Tumblr PD on Youtube PD on Instagram
© Porcelain Doll 2007-2023